BIP

company name

Obsługa płatności

W siedzibie firmy znajduje się kasa, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Rachunki bez prowizji można regulować w Banku PeKaO S.A. I o/Bytów ul. Bauera 3.

Płatości przelewem prosimy wysyłać na konto: Pekao S.A. I o/Bytów 05 1240 3783 1111 0000 4080 9252. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru faktury,
lub ID – numeru klienta; ułatwi to Spółce księgowanie płatności. Osoby z terenów wiejskich mogą uiszczać płatności za usługi wodno-kanalizacyjne u inkasenta.

powrót