BIP

company name

Taryfa

Wykaz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

01.03.2017r. do 28.02.2018r. [PDF] 26.05.2018r. do 25.05.2019r. [PDF]
Woda netto: 3,05 zł/m3, brutto*: 3,29 zł/m3 netto: 3,11 zł/m3, brutto*: 3,36 zł/m3
Ścieki netto: 4,31 zł/m3, brutto*: 4,65 zł/m3 netto: 4,43 zł/m3, brutto*: 4,78 zł/m3

* wartość brutto obliczona jest dla 1 m3 – ceną określoną w taryfie jest cena netto

powrót