Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Budowa sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o. świadczy przede wszystkim usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wykorzystując jednak wieloletnie doświadczenie, posiadając specjalistyczny sprzęt i fachową kadrę,
Spółka oferuje także szeroki pakiet usług o charakterze technicznym, eksploatacyjnym i doradczym na najwyższym poziomie.
Bliższych informacji udzieli Państwu dział techniczny pod numerami telefonów: 59 722 15 09, 59 722 15 10

powrót