Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Obsługa płatności

Płatości przelewem prosimy wysyłać na konto: Pekao S.A. I o/Bytów 05 1240 3783 1111 0000 4080 9252. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru faktury,
lub ID – numeru klienta; ułatwi to Spółce księgowanie płatności.

powrót