Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Projekt pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice

Projekt pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne.

29.12.2021

W ramach projektu pn. „ Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Wodociągów Miejskich w Bytowie” wykonano 7 instalacji fotowoltaicznych w tym:

  • 3 instalacje na oczyszczalni ścieków w Przyborzycach, każda o mocy 49 kWp,
  • 1 instalacja przy ul. A. Mickiewicza w Bytowie o mocy 49 kWp,
  • 1 instalacja przy hydroforni w m. Mokrzyn o mocy 12,24 kWp,
  • 1 instalacja przy hydroforni w m. Rekowo o mocy 15 kWp,
  • 1 instalacja przy hydroforni w m. Pomysk Wielki o mocy 20 kWp.

Prace budowlano-montażowe zrealizowane przez Wykonawcę, tj. firmę Tani Prąd Łukasz Bieńkowski z Olsztyna zostały odebrane i uznane za zakończone w dniu 29.12.2021r.

Dzięki realizacji projektu Spółka ma możliwość pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Budowa instalacji wpłynie pozytywnie na środowisko oraz sytuację ekonomiczną Spółki.

Instalacja fotowoltaiczna przy ul. A. Mickiewicza w Bytowie
Instalacja fotowoltaiczna przy hydroforni w m. Mokrzyn
Instalacja fotowoltaiczna przy hydroforni w m. Rekowo
Instalacja fotowoltaiczna przy hydroforni w m. Pomysk Wielki
Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Przyborzycach przy budynku administracyjnym
Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Przyborzycach przy reaktorach biologicznych
Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Przyborzycach przy części osadowej

04.10.2021

W dniu 04.10.2021r. w siedzibie Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. podpisano umowę pomiędzy Spółką, a firmą Tani Prąd Łukasz Bieńkowski z Olsztyna na budowę instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej Wodociągów Miejskich w Bytowie. Inwestycja realizowana jest  w ramach projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPPM.10.03.01-22-0033/16-00 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość umowy wynosi 844 610,04 PLN brutto. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pełni Pan Marek Pieprznik reprezentujący firmę pn. Zakład Projektowania i Usług Elektrycznych mgr inż. Marek Pieprznik z Jutrzenki.


14.09.2021

W dniu 22 grudnia 2020 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z burmistrzem Bytowa, Ryszardem Sylką, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej na terenach gmin Bytów i Studzienice”.

Całkowita wartość inwestycji to 4,1 mln zł. Dotacja ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie niemal 2,7 mln zł.

W projekt zaangażowanych jest 6 podmiotów, tj. Gmina Bytów, Gmina Studzienice, Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o., Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o., Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. oraz Fundacja JP II.

Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. w ramach projektu wybuduje 7 instalacji fotowoltaicznych w tym:

  • 3 instalacje na oczyszczalni ścieków w Przyborzycach, każda o mocy 49 kWp,
  • 1 instalacja przy ul. A. Mickiewicza w Bytowie o mocy 49 kWp,
  • 1 instalacja przy hydroforni w m. Mokrzyn o mocy 12,24 kWp,
  • 1 instalacja przy hydroforni w m. Rekowo o mocy 15 kWp,
  • 1 instalacja przy hydroforni w m. Pomysk Wielki o mocy 20 kWp.

Wyprodukowana energia będzie wykorzystana na potrzeby działalności powyższych obiektów.

powrót