Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Przedmiot działalności

 • pobór uzdatnianie i dostarczanie wody
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 • produkcja napojów bezalkoholowych produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 • sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • transport drogowy towarów
 • magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • badania i analizy związane z jakością żywności
 • wykopy i wiercenia próbne,
 • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • wykonywanie instalacji elektrycznych
 • pozostała działalność usługowa nie sklasyfikowana wyżej
powrót