Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Przedmiot działalności

  • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
  • zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
  • wykonywanie instalacji elektrycznych
  • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
  • badania i analizy związane z jakością żywności
  • pozostałe badania i analizy techniczne
powrót