Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Jakość wody

Wyniki badań wody z ujęcia w Bytowie

(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)

Wskaźnik jakości wody

Wyniki badań

Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Jednostka

Żelazo 8,65 ≤200 µg/l
Mangan 0,31 ≤50 µg/l
Jon amonu <0,05 ≤0,50 mg/l
Azotany 1,75 ≤50 mg/l
Azotyny <0,05 ≤0,50 mg/l
Odczyn 7,9 6,5 – 9,5 pH
Przewodność elektryczna właściwa 430 ≤2500 µS/cm
Mętność <0,20 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
Barwa <5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian mg Pt/l
Twardość wody 205 60 – 500 mg/l
Bakteria grupy coli 0 0 jtk/100ml
Enterokoki 0 0 jtk/100ml
Escherichia coli 0 0 jtk/100ml
Liczba mikroorganizmów w 22°C Nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian jtk/ml
Smak Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wyniki badań wody z ujęcia w Mądrzechowie

(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)

Wskaźnik jakości wody

Wyniki badań

Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Jednostka

Żelazo 29 ≤200 µg/l
Mangan 38 ≤50 µg/l
Jon amonu 0,05 ≤0,50 mg/l
Azotany 1,4 ≤50 mg/l
Azotyny 0,05 ≤0,50 mg/l
Odczyn 7,7 6,5 – 9,5 pH
Przewodność elektryczna właściwa 468 ≤2500 µS/cm
Mętność 0,50 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
Barwa 6 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian mg Pt/l
Twardość wody 244 60 – 500 mg/l
Bakteria grupy coli 0 0 jtk/100ml
Enterokoki 0 0 jtk/100ml
Escherichia coli 0 0 jtk/100ml
Liczba mikroorganizmów w 22°C Nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian jtk/ml
Smak Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wyniki badań wody z ujęcia w Mokrzynie

(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)

Wskaźnik jakości wody

Wyniki badań

Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Jednostka

Żelazo 15 ≤200 µg/l
Mangan 13 ≤50 µg/l
Jon amonu <0,05 ≤0,50 mg/l
Azotany 1,3 ≤50 mg/l
Azotyny <0,05 ≤0,50 mg/l
Odczyn 7,3 6,5 – 9,5 pH
Przewodność elektryczna właściwa 678 ≤2500 µS/cm
Mętność <0,20 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
Barwa 5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian mg Pt/l
Twardość wody 367 60 – 500 mg/l
Bakteria grupy coli 0 0 jtk/100ml
Enterokoki 0 0 jtk/100ml
Escherichia coli 0 0 jtk/100ml
Liczba mikroorganizmów w 22°C Nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian jtk/ml
Smak Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wyniki badań wody z ujęcia w Niezabyszewie

(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)

Wskaźnik jakości wody

Wyniki badań

Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Jednostka

Żelazo 88 ≤200 µg/l
Mangan 11 ≤50 µg/l
Jon amonu 0,19 ≤0,50 mg/l
Azotany 1,0 ≤50 mg/l
Azotyny 0,05 ≤0,50 mg/l
Odczyn 7,5 6,5 – 9,5 pH
Przewodność elektryczna właściwa 389 ≤2500 µS/cm
Mętność 0,29 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
Barwa 6 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian mg Pt/l
Twardość wody 210 60 – 500 mg/l
Bakteria grupy coli 0 0 jtk/100ml
Enterokoki 0 0 jtk/100ml
Escherichia coli 0 0 jtk/100ml
Liczba mikroorganizmów w 22°C Nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian jtk/ml
Smak Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wyniki badań wody z ujęcia w Rekowie

(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)

Wskaźnik jakości wody

Wyniki badań

Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Jednostka

Żelazo 30 ≤200 µg/l
Mangan 0,66 ≤50 µg/l
Jon amonu <0,05 ≤0,50 mg/l
Azotany <1,0 ≤50 mg/l
Azotyny 0,05 ≤0,50 mg/l
Odczyn 7,9 6,5 – 9,5 pH
Przewodność elektryczna właściwa 338 ≤2500 µS/cm
Mętność <0,20 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
Barwa <5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian mg Pt/l
Twardość wody 154 60 – 500 mg/l
Bakteria grupy coli 0 0 jtk/100ml
Enterokoki 0 0 jtk/100ml
Escherichia coli 0 0 jtk/100ml
Liczba mikroorganizmów w 22°C Nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian jtk/ml
Smak Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wyniki badań wody z ujęcia w Pomysku Wielkim

(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)

Wskaźnik jakości wody

Wyniki badań

Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Jednostka

Żelazo 180 ≤200 µg/l
Mangan 12 ≤50 µg/l
Jon amonu <0,05 ≤0,50 mg/l
Azotany 35 ≤50 mg/l
Azotyny 0,05 ≤0,50 mg/l
Odczyn 7,6 6,5 – 9,5 pH
Przewodność elektryczna właściwa 509 ≤2500 µS/cm
Mętność 0,60 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
Barwa <5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian mg Pt/l
Twardość wody 280 60 – 500 mg/l
Bakteria grupy coli 0 0 jtk/100ml
Enterokoki 0 0 jtk/100ml
Escherichia coli 0 0 jtk/100ml
Liczba mikroorganizmów w 22°C Nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian jtk/ml
Smak Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wyniki badań wody z ujęcia w Ząbinowicach

(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)

Wskaźnik jakości wody

Wyniki badań

Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Jednostka

Żelazo 5,7 ≤200 µg/l
Mangan 0,70 ≤50 µg/l
Jon amonu <0,05 ≤0,50 mg/l
Azotany <1,0 ≤50 mg/l
Azotyny <0,05 ≤0,50 mg/l
Odczyn 7,5 6,5 – 9,5 pH
Przewodność elektryczna właściwa 689 ≤2500 µS/cm
Mętność <0,20 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
Barwa <5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian mg Pt/l
Twardość wody 361 60 – 500 mg/l
Bakteria grupy coli 0 0 jtk/100ml
Enterokoki 0 0 jtk/100ml
Escherichia coli 0 0 jtk/100ml
Liczba mikroorganizmów w 22°C Nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian jtk/ml
Smak Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wyniki badań wody z ujęcia w Udorpiu

(wartości uśrednione z badań przeprowadzonych w 2022r.)

Wskaźnik jakości wody

Wyniki badań

Wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Jednostka

Żelazo 41 ≤200 µg/l
Mangan 10 ≤50 µg/l
Jon amonu <0,05 ≤0,50 mg/l
Azotany 32 ≤50 mg/l
Azotyny <0,05 ≤0,50 mg/l
Odczyn 7,8 6,5 – 9,5 pH
Przewodność elektryczna właściwa 489 ≤2500 µS/cm
Mętność 0,24 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU
Barwa <5 Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian mg Pt/l
Twardość wody 257 60 – 500 mg/l
Bakteria grupy coli 0 0 jtk/100ml
Enterokoki 0 0 jtk/100ml
Escherichia coli 0 0 jtk/100ml
Liczba mikroorganizmów w 22°C Nie wykryto Bez nieprawidłowych zmian jtk/ml
Smak Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Zapach Akceptowalny Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian
Jakość wody dostarczanej mieszkańcom zaopatrywanym w wodę z ujęcia w Bytowie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
powrót