Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Jakość wody

Wyniki badań wody z ujęcia w Bytowie

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Woda surowa Woda uzdatniona Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 1,30 0,07 0,07
Mangan mg/l <0,05 0,198 0,022 0,021
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 <5,0 <5,0 <5,00
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,4 7,5 7,6
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 461 462 459
Mętność NTU <1 9,1 0,52 0,56
Barwa mg Pt/l akceptowalny 15 akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500 230
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).

Wyniki badań wody z ujęcia w Mokrzynie

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Woda surowa Woda uzdatniona Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 2,04 0,11 0,12
Mangan mg/l <0,05 0,283 0,033 0,036
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 <5,0 <5,0 <5,00
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6 7,7 7,7
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 651 654 603
Mętność NTU <1 22 <0,50 <0,50
Barwa mg Pt/l akceptowalny 15 akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).

Wyniki badań wody z ujęcia w Mądrzechowie

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Woda surowa Woda uzdatniona Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 1,79 0,07 <0,06
Mangan mg/l <0,05 0,191 0,029 0,027
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 <5,0 <5,0 <5,00
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,4 7,4 7,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 484 482 464
Mętność NTU <1 11,8 <0,50 0,75
Barwa mg Pt/l akceptowalny 20 akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).

Wyniki badań wody z ujęcia w Niezabyszewie

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Woda surowa Woda uzdatniona Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 2,24 0,07 <0,06
Mangan mg/l <0,05 0,228 0,017 0,014
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 <5,0 <5,0 <5,00
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,2 7,2 7,5
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 420 398 434
Mętność NTU <1 7,9 <0,50 0,61
Barwa mg Pt/l akceptowalny 15 akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).

Wyniki badań wody z ujęcia w Rekowie

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Woda surowa Woda uzdatniona Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 0,33 0,06 <0,06
Mangan mg/l <0,05 0,069 0,019 0,022
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 <5,00 <5,0 <5,0
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,2 7,0 7,7
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 365 372 382
Mętność NTU <1 1,60 0,65 <0,50
Barwa mg Pt/l akceptowalny 10 akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).

Wyniki badań wody z ujęcia w Pomysku Wielkim

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Woda surowa Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 0,15 0,18
Mangan mg/l <0,05 0,033 0,036
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 17,6 24,6
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,6 7,7
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 546 575
Mętność NTU <1 0,61 0,64
Barwa mg Pt/l akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0
Smak akceptowalny akceptowalny
Zapach akceptowalny akceptowalny
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).

Wyniki badań wody z ujęcia w Ząbinowicach

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Woda surowa Woda uzdatniona Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 1,27 0,08 0,09
Mangan mg/l <0,05 0,219 0,031 0,032
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 <5,0 <5,0 <5,0
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,4 7,5 7,7
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 751 754 658
Mętność NTU <1 15 0,82 <0,50
Barwa mg Pt/l akceptowalny 20 akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0 0
Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).

Wyniki badań wody z ujęcia w Udorpiu

Badany parametr Jednostka Wartość dopuszczalna* Ujęcie wody Sieć wodociągowa
Żelazo mg/l <0,2 0,13 0,13
Mangan mg/l <0,05 0,037 0,036
Jon amonowy mg/l <0,5 <0,250 <0,250
Jon azotanowy mg/l <50 10,4 22,3
Jon azotynowy mg/l <0,5 <0,300 <0,300
Odczyn pH 6,5-9,5 7,5 7,7
Przewodność elektryczna właściwa µS/cm <2500 548 553
Mętność NTU <1 0,68 0,82
Barwa mg Pt/l akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Twardość wody mg/l 60-500
Bakteria grupy coli jtk/100 ml 0 0 0
Enterokoki jtk/100 ml 0 0 0
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0 0
Smak akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny
* Wartość dopuszczalna została podana na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., z 2015r. poz. 1989).
powrót