Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Ogłoszenia

 

02.06.2020r. Uchwała nr 1/2020 w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzenia nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach
20.05.2020r. Taryfa 26.05.2020 – 25.05.2021
01.06.2019r. Uchwała nr 2/2019 z dnia 01.06.2019 r.
01.06.2018r. Uchwała nr 1/2018 z dnia 01.06.2018 r.
21.05.2018r. Ogłoszenie w sprawie obowiązującej taryfy od dnia 26 maja 2018 roku
10.01.2018r. Informacja dotycząca odczytu podliczników i wodomierzy
10.01.2018r. Ogłoszenie w sprawie obowiązującej taryfy do dnia 12.06.2018r
17.02.2017r. Uchwala nr 1/2017 Zarządu Wodociągów Miejskich Bytów Spółki z o.o. W Bytowie
07.02.2017r. Uchwała RM w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wody i odprowadzania ścieków
16.11.2016r. Uchwała RM o przedłużenie taryfy w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę; i zbiorowego odprowadzania ścieków
05.10.2016r. Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2016 r.
20.11.2015r. Ogłoszenie w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od dnia 01.12.2015r. do 30.11.2016r.
10.11.2015r. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Wodociągów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie z dnia 10.11.2015r. w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach.
25.11.2014r. Uchwała nr 1/2014 Zarządu Wodociągów Miejskich Bytów Spółki z o.o. w Bytowie z dnia 25.11.2014r. w sprawie ustalenia cen za usługę wprowadzania nieczystości ciekłych do punktu zlewnego na Oczyszczalni Ścieków w Przyborzycach.

 

powrót