Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Przetargi

TRWAJĄCE
ZAKOŃCZONE
2024
01.2024 Wykonywanie okresowych przeglądów konserwacyjnych dla urządzeń transportu bliskiego będących na wyposażeniu spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.
2022
09.2022 Ogłoszenie – badanie sprawozdania finansowego za rok 2022
10.2022 Wyniki przetargu – Badanie sprawozdania finansowego za rok 2022
2021
01.2021 Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie, działka nr 213 obręb Udorpie
01.2021 Wyniki przetargu – Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie
03.2021 Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
03.2021 Wyniki przetargu – Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2021
03.2021 Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
03.2021 Wyniki przetargu – Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
03.2021 Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metodą bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
04.2021 Wyniki przetargu dotyczącego wykonania renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 + 38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metodą bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego.
04.2021 Ogłoszenie o wyniku przetargu – wyłonienie drugiego wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy przez pierwszego wykonawcę.
08.2021 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Budowa instalacji OZE w obiektach użyteczności publicznej Wodociągów Miejskich w Bytowie
09.2021 Ogłoszenie – badanie sprawozdania finansowego
09.2021 Ogłoszenie o wyniku przetargu – badanie sprawozdania finansowego
2020
03.2020 Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
03.2020 Wyniki przetargu – Usługi geodezyjne na terenie miasta i Gminy Bytów 2020
03.2020 Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów – 2020
03.2020 Wyniki przetargu – Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2020
10.2020 Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 rok
10.2020 Wyniki przetargu- Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 rok
11.2020 Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. – Opel Vivaro
11.2020 Wyniki przetargu – Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t. – Opel Vivaro
12.2020 Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej
12.2020 Wyniki przetargu – Sukcesywna dostawa paliw i oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej
2019
03.2019 Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk.
03.2019 Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.
03.2019 Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
03.2019 Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
03.2019 Dostawa samochodu ciężarowego
03.2019 Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn – kontynuacja wiercenia otworu
03.2019 Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej 2019
03.2019 Wyniki Przetargu -Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.
03.2019 Wyniki przetargu- Dostawa bram garażowych dwuskrzydłowych wykonanych z drewna w ilości 5 sztuk
03.2019 Wyniki przetragu – Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
04.2019 Wyniki przetargu – Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
05.2019 Wyniki przetargu – dostawa samochodu ciężarowego
05.2019 Unieważnienie przetragu – Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn – kontynuacja wiercenia otworu
12.2019 Wyniki przetargu -Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej 2019
2018
03.2018 Dostawa kruszywa i usługi trnsportowo – sprzętowe
03.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie
03.2018 Wyniki przetargu: dostawa kruszywa i usługi transportowo-sprzętowe
03.2018 Wynik przetargu -Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van)- 1 szt.
03.2018 Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12
03.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach
05.2018 Wynik przetargu -wykonanie dokumentacji projektowej SUW
05.2018 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dt.Budowy studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12
03.2018 Przetarg nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12
06.2018 Wyniki przetargu -Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach
06.2018 Wynik Przetargu nr II na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn, działka na 12
03.2018 Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 2018
03.2018 Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach
03.2018 Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego
03.2018 Zapytanie ofertowe na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej
03.2018 Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.
03.2018 Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej
03.2018 Wyniki przetargu:Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej
03.2018 Dostawa samochodu w wersji 2 osobowej
03.2018 wyniki przytargu-Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r
03.2018 Wyniki przetargu-Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach
09.2018 wyniki przetargu-” Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego”
09.2018 Unieważnienie postępowania – Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej z przyczepą transportową rok produkcji 2018
03.2018 Przetarg na Dostawę obrotowej minikoparki gąsienicowej
09.2018 Wyniki przetargu: Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej
2017
03.2017 Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
03.2017 Budową parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
03.2017 “Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3”
06.2017 Wyniki przetargu -Sukcesywna dostawą kruszywa i świadczenie usług transportowo- sprzętowych dla potrzeb Wodociagó Miejskiech Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów 2017
04.2017 Wyniki przetargu- Budowa parkingu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1
05.2017 Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego
11.2017 Przetarg na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.
12.2017 Unieważnienie przetargu – Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej 2017
12.2017 II prztrag- Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej 2017
12.2017 Wynik przetargu- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.
04.2017 Wyniki prztaragu- Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3
2016
03.2016 Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie
03.2016 Przetarg powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej
03.2016 Wyniki prztragu: powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji betonowych nowo wybudowanego zbiornika wody pitnej
06.2016 Wyniki przetargu: Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej
06.2016 Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie”
06.2016 Wyniki przetargu: Budowa studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie
06.2016 Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie – etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych.
10.2016 Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie – etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych.
10.2016 Dostawa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.
12.2016 Wyniki przetargu: Dostaqa samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS)- 1 szt.
2015
03.2015 Sukcesywna dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej -2015
03.2015 Wyniki przetargu dotyczace sukcesywnej dostawy paliw:oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej
03.2015 Przetarg na dostawę koparko-ładowarki
08.2015 Wyniku przetargu na dostawę koparko-ładowarki
10.2015 Remont i rewaloryzacja elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie – etap III. Remont murków oporowych oraz nawierzchni komunikacyjnych.
10.2015 Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.
10.2015 Wyniki przetargu dotyczącego remontu i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A.Mickiewicza – etap III
12.2015 Wyniki przetargu- Budowa studni głębinowej nr 6b oraz likwidację istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Byt
powrót