Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Przetargi

TRWAJĄCE
ZAKOŃCZONE
04.2021 Ogłoszenie o wyniku przetargu- wyłonienie drugiego wykonawcy po odstąpieniu od podpisania umowy przez pierwszego wykonawcę.
03.2021 Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
04.2021 Wyniku przetargu dotyczącego wykonania renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego.
03.2021 Wykonanie renowacji kolektora sanitarnego DN 400 mm o długości 53 +38 m w ul. Gdańskiej w m. Bytów metoda bezwykopową przy zastosowaniu rękawa z włókna szklanego
03.2021 Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
01.2021 Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Udorpie, działka nr 213 obręb Udorpie
12.2020 Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej
12.2020 Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej
11.2020 Sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t OPEL VIVARO
10.2020 Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2020 r.
03.2020 Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
03.2020 Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
12.2019 Sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej
07.2019 Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn – kontynuacja wiercenia otworu.
04.2019 Dostawa samochodu ciężarowego.
03.2019 Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
03.2019 Usługi geodezyjne na terenie miasta i gminy Bytów
03.2019 Bramy garażowe dwuskrzydłowe wykonane z drewna w ilości 5 sztuk.
03.2019 Dostawa bramy garażowej-segmentowej w kolorze białym z napędem ręcznym w ilości sztuk 1.
09.2018 Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej.
08.2018 Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego.
04.2019 Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Mokrzyn – kontynuacja wiercenia otworu.
12.2018 Sukcesywna dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej.Odpowiedzi na pytania dot. przetargu
10.2018 Badanie sprawozdania finansowego oraz przeprowadzenie audytu podatkowego za 2018 r.
08.2018 Dostawa i montaż dmuchawy śrubowej na oczyszczalnię ścieków w Przyborzycach.
07.2018 Dostawa obrotowej minikoparki gąsienicowej wraz z przyczepą transportową, rok produkcji 2018 – 1szt.
05.2018 II przetarg na Budowę studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12.
05.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Oczyszczalni ściekow w Przyborzycach.
05.2018 Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Mokrzyn, działka nr 12.
04.2018 Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bytowie.
03.2018 Dostawa samochodu osobowego w wersji 2 osobowej (van) – 1szt.
03.2018 Sukcesywna dostawa kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów.
01.2018 Na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej
12.2017 Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Bytów wykonywanie sukcesywnie.
11.2017 Sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej – postępowanie przetargowe unieważniono.
05.2017 Modernizacja pomieszczeń administracyjnych budynku głównego i zagospodarowanie hali pompowni na Dział obsługi klienta. Etap I prace związane z wymianą dachówki na połaci dachowej budynku administracyjnego.
04.2017 Budowa studni głębinowej nr 3 na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Pomysk Wielki, działka nr 3
04.2017 Budowa parkingu na dz. nr 12/10 przy ul. a. Mickiewicza 1, 77-100 Bytów
04.2017 Sukcesywną dostawę kruszywa i świadczenie usług transportowo – sprzętowych dla potrzeb Wodociągów Miejskich Bytów Spółka z o.o. na terenie Gminy Bytów
12.2016 Wyniki przetargu na dostawę samochodu osobowego w wersji 9 osobowej krótkiej (BUS) – 1 szt.
10.2016 Wyniki przetargu dotyczącego remont i rewaloryzacji elementów zagospodarowania terenu na działce nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie – etap IV. Remont nawierzchni komunikacyjnych.
06.2016 Wyniki przetargu na sukcesywną dostawę paliw: oleju napędowego i etyliny- benzyny uniwersalnej.
06.2016 Wyniki przetargu dotyczącego budowy studni głębinowej nr 11 dla miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.
2016 Wyniki przetargu dotyczącego budowy studni głębinowej nr 6b oraz likwidacji istniejącej studni głębinowej nr 6a miejskiego ujęcia wód podziemnych z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych na terenie ujęcia nr 1 działki nr 12/10 przy ul. A. Mickiewicza 1 w Bytowie.
powrót