Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Taryfa

Wykaz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

26.05.2020r. do 25.05.2021r. [PDF]
Woda netto: 3,22 zł/m3, brutto*: 3,48 zł/m3
Ścieki netto: 4,60 zł/m3, brutto*: 4,97 zł/m3

* wartość brutto obliczona jest dla 1 m3 – ceną określoną w taryfie jest cena netto

Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 – 30.03.2022 r. wynosi [PDF]:

Lp. Rodzaj usługi Cena za 1m3
netto brutto *
Dostawa wody
1. Grupa 1 3,36 zł/m3 3,63 zł/m3
2. Grupa 2 3,40 zł/m3 3,67 zł/m3
Odprowadzanie ścieków
1. Grupa 1, Grupa 2 4,82 zł/m3 5,21 zł/m3
powrót