Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Taryfa

Wykaz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

26.05.2019r. do 25.05.2020r. [PDF] 26.05.2020r. do 25.05.2021r. [PDF]
Woda netto: 3,17 zł/m3, brutto*: 3,42 zł/m3 netto: 3,22 zł/m3, brutto*: 3,48 zł/m3
Ścieki netto: 4,52 zł/m3, brutto*: 4,88 zł/m3 netto: 4,60 zł/m3, brutto*: 4,97 zł/m3

* wartość brutto obliczona jest dla 1 m3 – ceną określoną w taryfie jest cena netto

powrót