Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Taryfa

Zatwierdzona taryfa na okres 27.04.2023 – 26.04.2024 r. wynosi [PDF]:

Lp. Rodzaj usługi Cena za 1m3
netto brutto *
Dostawa wody
1. Grupa 1 3,79 zł/m3 4,09 zł/m3
2. Grupa 2 3,83 zł/m3 4,14 zł/m3
Odprowadzanie ścieków
1. Grupa 1, Grupa 2 5,98 zł/m3 6,46 zł/m3

Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2023 – 30.03.2024 r. wynosi [PDF]:

Lp. Rodzaj usługi Cena za 1m3
netto brutto *
Dostawa wody
1. Grupa 1 3,53 zł/m3 3,81 zł/m3
2. Grupa 2 3,57 zł/m3 3,86 zł/m3
Odprowadzanie ścieków
1. Grupa 1, Grupa 2 5,00 zł/m3 5,40 zł/m3

* Grupa 1. – odbiorcy usług wykorzystujących wodę na cele socjalno-bytowe w ramach gospodarstw domowych: budynki jedno i wielorodzinne oraz odbiorcy pobierający wodę bezpowrotnie zużytą (w tym ogrody).

** Grupa 2. – odbiorcy usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz odbiorcy usług pobierający wodę w związku z działalnością prowadzoną w sferze użyteczności publicznej(np. szkoły, żłobki, przedszkola, ośrodki zdrowia, szpitale, urzędy itp.) oraz dla celów przeciwpożarowych.

*** cena określona w taryfie jest ceną netto do której dolicza się podatek od towarów i usług (stawka podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi obecnie 8%), wartość brutto została obliczona dla 1 m3

powrót