Ochrona Danych Osobowych
BIP

company name

Taryfa

Zatwierdzona taryfa na okres 31.03.2021 – 30.03.2022 r. wynosi [PDF]:

Lp. Rodzaj usługi Cena za 1m3
netto brutto *
Dostawa wody
1. Grupa 1 3,36 zł/m3 3,63 zł/m3
2. Grupa 2 3,40 zł/m3 3,67 zł/m3
Odprowadzanie ścieków
1. Grupa 1, Grupa 2 4,82 zł/m3 5,21 zł/m3
powrót