BIP

company name

Taryfa

Wykaz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:

26.05.2018r. do 25.05.2019r. [PDF] 26.05.2019r. do 25.05.2020r. [PDF]
Woda netto: 3,11 zł/m3, brutto*: 3,36 zł/m3 netto: 3,17 zł/m3, brutto*: 3,42 zł/m3
Ścieki netto: 4,43 zł/m3, brutto*: 4,78 zł/m3 netto: 4,52 zł/m3, brutto*: 4,88 zł/m3

* wartość brutto obliczona jest dla 1 m3 – ceną określoną w taryfie jest cena netto

powrót